Velkommen til ensemblet 4joy


  • 4joy er et firestemmigt kor
  • 4joy startede i efteråret 2010
  • 4joy består i dag af 15 korsangere, flere er velkomne
  • 4joy mødes ca. hver torsdag i Birkerød
  • 4joy synger Beatles, swing og anden glad musik